Żory, Polska

Niniejszym informujemy, że firma Amnon Polska Sp. z o.o.(…) w latach 2010-2012 uczestniczyła w realizacji zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa Krytego Basenu w Żorach”(…). Prace zrealizowane zostały zgodnie z harmonogramem prac oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nie wnosimy zastrzeżeń do jakości wykonanych prac ani do przebiegu współpracy z firmą Amnon Polska. Czytaj dalej …

Ta strona jest również dostepna w języku: angielski węgierski