Projekty zjeżdżalni

Wpisano na Produkty

Projektowanie zjeżdżalni

Amnon Polska Sp. z o.o. podejmuje się zaprojektowania i wykonania każdego rodzaju zjeżdżalni stosując się ściśle do zapotrzebowania inwestora.

Projektowanie wstępne

Na zlecenie i zgodnie z wymogami inwestora sporządzamy koncepcję a w oparciu o nią przygotowujemy ofertę cenową w oparciu o główne parametry zjeżdżalni.

Projekty zjeżdżalni

Dokumentacja projektowa

Po przyjęciu naszej oferty i podpisaniu umowy zaczyna się etap projektowania. W pierwszej kolejności, w przypadku braku zezwolenia na całość inwestycji, sporządzany jest projekt budowlany. Po zaakceptowaniu projektu budowlanego sporządzamy projekt wykonawczy, który obejmuje:

  • Przebieg zjeżdżalni
  • Projekt fundamentów wraz z siatką fundamentową
  • Projekty konstrukcji wsporczej wraz z klatką schodową
  • Konieczne oświadczenia
Produkcja i oddanie do użytku

Produkcja zjeżdżalni

Po uzyskaniu akceptacji projektu przez Inwestora zjeżdżalnia jest produkowana zgodnie z dokumentacja techniczną. Surowce użyte do produkcji (żywice, żelkoty, mata szklana, śruby, sika) posiadają certyfikaty i atesty.

Produkcja zjeżdżalni

Wszystkie nasze rury są rurami bezszwowymi, co ma ogromny wpływ na zwiększenie komfortu zjazdu jak również jest elementem podnoszącym estetykę wykonania. Ponadto wszystkie kołnierze na rurach zamkniętych posiadają osłony z laminatu, co nadaje im bardziej elegancki wygląd.

Oddanie zjeżdżalni do użytku

W terminie uzgodnionym z Inwestorem następuje montaż i uruchomienie zjeżdżalni. Przekazując zjeżdżalnie użytkownikowi szkolimy personel zamawiającego w zakresie fachowego i bezpiecznego użytkowania obiektu a także umieszczamy tablice o zasadach bezpiecznego użytkowania zjeżdżalni.

Oddanie zjeżdżalni do użytku

Ta strona jest również dostepna w języku: angielski węgierski